Οι ρίζες της ναζιστικής βίας. Μια ευρωπαϊκή γενεαλογία

Titel Οι ρίζες της ναζιστικής βίας. Μια ευρωπαϊκή γενεαλογία
Autor*in Traverso, Enzo
Übersetzer*in Κούρκουλος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
Datum 2013
Weiteres Από τα γαλλικά. Τίτλος πρωτοτύπου: La violence nazie. Une généalogie européenne
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung