Οι "Ληστές": Μηνύματα έξω από την ποιητική αλήθεια

Wissensbasis

Eleni Varopoulou
Titel Οι "Ληστές": Μηνύματα έξω από την ποιητική αλήθεια
Autor*in Βαροπούλου, Ελένη
Publikation Έθνος
Datum 30.11./1.12.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung