Η πολιτική κατάστασις εν Ελλάδι προ και μετά την 4ην Αυγούστου

Titel Η πολιτική κατάστασις εν Ελλάδι προ και μετά την 4ην Αυγούστου
Autor*in Μαντζούφας, Γεώργιος
Publikation Το Νέον Κράτος
Ausgabe 2
Datum 1937
Seiten 113-120
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung