Βάλτερ Πούχνερ

1947 (Βιέννη) –

Αναφορές στην Επιτομή

Βάλτερ Πούχνερ Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Georg: Germanograecia. Deutsche Einflüsse auf die neudriechische Literatur 1750-1944. 2 Bde. Amsterdam: Hakkert 1983. 750 S. (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie. 4.)“, in: Südostforschungen 43 (1984), S. 587–593.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1984
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Georgios, Βελουδής, Γεώργιος: Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Athen: ‚„Gnosi“‘ 1990. 467 S. [Dionysios Solomos. Romantische Poesie und Poetik. Die deutschen Quellen.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 582–586.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Puchner, Walter: „[Rezension:] Graeca recentiora in Germania. Deutsch-griechische Kulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert. Hrsg. von Hans Eideneier. Wiesbaden: Harrassowitz in Komm. 1994. 255 S., 23 Abb. [Wolfenbütteler Forschungen. 59.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 554–556.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Koumarianou, Aikaterini, Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος. Βιέννη-Παρίσι (1784-1821). Die griechische vorrevolutionäre Presse. Wien-Paris (1784-1821). Athen: Stiftung für griechische Kultur 1995. 224 S., 4o, 90 Abb. auf Taf. und im Text.“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 590.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „Οι ιδεολογικές βάσεις της επιστημονικής ενασχόλησης με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό τον 19ο αιώνα“, in: Χρυσός, Ευάγγελος (Hrsg.): Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Ακρίτας 1996, S. 247–268.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Ευάγγελος Χρυσός (Επιμελητής)
1996
Puchner, Walter: „The Reception of Austria in Modern Greek Literature and Theatre“, in: Kröll, Herbert (Hrsg.): Austrian-Greek encounters over the centuries, Innsbruck: Studienverlag 2007, S. 181–190.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Herbert Kröll (Επιμελητής)
2007
Eideneier, Hans: „[Rezension:] Manusakas, Manusos I. - Walter Puchner: Die vergessene Braut. Bruchstücke einer unbekannten kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den griechischen Märchenvarianten vom Tzp AaTh 313c. Wien: Verlag der Österr. Akademie der Wissenschaften 1984. 231 S., 4 Kt., 1 Tab., brosch. 40,- DM. (Mitteilungen des Instituts für Gegenwartsvolkskunde. 14. = Sitzungsberichte. 436.)“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 492–493.
Hans Eideneier (Συγγραφέας)
1985
Puchner, W.: „Raum- und Zeitprobleme in der ‚Ευγένα‘ von Montselese“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), S. 102–120.
W. Puchner (Συγγραφέας)
1984
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ioannou, Jorgos, Ιωάννου, Γιώργου: Ο Καραγκιόζης. Αθήνα: Εκδόσεις Ερμής 1971/72. Α΄, 1971, πδ΄, 189 σελ.; Β΄, 1971, 245 σελ.; Γ΄, 1972, 335 σελ. [Der Karagiozis]“, in: Südostforschungen 33 (1974), S. 524–526.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1974
Puchner, Walter: Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, Bd. 21, hrsg. v. Hans-Georg Beck, München: Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München 1975 (Miscellanea Byzantina Monacensia).
Walter Puchner (Συγγραφέας), Hans-Georg Beck (Επιμελητής)
1975
Puchner, Walter: „Die Memoiren des griechischen Revolutionsgenerals Makryjannis aus kulturanthropologischer Sicht“, in: Südostforschungen 34 (1975), S. 166–194.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1975
Puchner, Walter: „[Rezension:] Η Φυλλάδα του Αλεξάνδρου. Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Herausg. und eingeleitet von Georg Veloudis. Athen : Hermes Verlag 1977. CXXVIII, 136 S., 17 Abb. auf Taf. [Das Volksbuch von Alexander. Die Erzählung von Alexander dem Makedonier]“, in: Südostforschungen 37 (1975), S. 433–435.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1975
Puchner, Walter: „[Rezension:] Venardos, S., Βενάρδος, Σ.: Με τον Σωτήρη Σπαθάρη. Αθήνα: Eμμ. Ροδάκη & Σία 1975. 85 σελ., 17 πίν., Photiadis, Th., Φωτιάδης, Θ.: Ελληνικό θέατρο Σκιών. Στοιχεία για την προέλευση του Καραγκιόζη. Ανάτυπο από το περιοδικό ‚„Άνθρωπος“‘, τόμ. 11, τευχ. 1, Γενάρης 1975, σελ. 69-90., Kokkinis, Sp., Κοκκίνη, Σπ.: Αντικαραγκιόζης ή αρνητικές κριτικές για παραστάσεις του θεάτρου Σκιών στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα μαζί με εννιά πρωτότυπα σχέδια του ζωγράφου Σταμάτη Λαζάρου και παράρτημα βιβλιογραφίας. Αθήνα: Ίριδος 1975. 22 σελ., G. K., Γ. Κ., Ο Καραγκιόζης. Δώδεκα κωμωδίες και το χρονικό του θεάτρου σκιών. Αθήνα: ’Αγκυρα 1973. 307 σελ., Michopoulos, P., Μιχοπούλου, Π.: Πέντε κωμωδίες και δύο ηρωικά. Αθήνα: Ερμείας 1972. 332 σελ.“, in: Südostforschungen 35 (1976), S. 431–435.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1976
Puchner, Walter: Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich-volkskundliche Querschnittstudien zur südbalkan-mediterranen Volkskultur, Bd. XVIII, Wien: Selbstverlag des Österreichischen Museums für Volkskunde 1977 (Veröffentlichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde).
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1977
Puchner, Walter: „[Rezension:] Στάθης. Κρητική κωμωδία. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και λεξιλόγιο: Lidia Martini. Thessaloniki: Prometheus 1976. 205 S., 2 Taf. (Βυζαντινή και νεοελληνική βιβλιοθήκη. 3.) [Stathis. Kretische Komödie]“, in: Südostforschungen 37 (1978), S. 431–433.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1978
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kalonaros, P. P., Π. Π. Καλονάρου: Η ιστορία του Καραγκιόζη. Athen: Euklides 1977. S. 157, 16 Skizzen auf Taf. [Die Geschichte des Karagiozis.]“, in: Südostforschungen 38 (1979), S. 490–493.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1979
Puchner, Walter: „[Rezension:] Αγνώστου Χίου Ποιητή: Δαβίδ. Ανέκδοτο διαλογικό στιχούργημα. Ανεύρεση κριτική έκδοση. Θωμά Ι. Παπαδοπούλου. Αθήνα: Eταιρεία Σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας 1979. 217 σελ., 22 πιν. (Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας. 8.) [Anonymer Dichter aus Chios: David. Inediertes dialogisches Versgedicht. Auffindung-kritische Edition. Thomas I. Papadopoulos.]“, in: Südostforschungen 39 (1980), S. 474–478.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1980
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sachinis, Apostolos, Σαχίνη, Αποστόλου: Γύρω από το Κρητικό Θέατρο. Thessaloniki, Konstantinidis 1980. 123 S. (Rund um das Kretische Theater.)“, in: Südostforschungen 40 (1981), S. 519–521.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1981
Puchner, Walter: „[Rezension:] Κορνάρος, Βιτσέντσος: Ερωτόκριτος. Κριτική Έκδοση, Εισαγωγή, Σημειώσεις, Γλωσσάριο. Στ. Αλεξίου. Athen: Hermes Verlag 1980. CX, 553 S., 8 Abb. auf Taf., 34 Abb. im Text. (Φιλολογική Βιβλιοθήκη. 3.) [Vicenzo Cornaro, Erotokritos. Kritische Ausgabe, Einleitung, Anmerkungen, Glossar. St. Alexiou.]“, in: Südostforschungen 40 (1981), S. 521–524.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1981
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ο Καραγκιόζης των Σπαθάρηδων΄κωμωδίες του θεάτρου σκιών και φιγούρες του Σωτήρη και Ευγενίου Σπαθάρη. Hrsg. v. Jannis Soldatos. (Athen): Nefeli (1979). Komödien des Schattentheaters von Sotiris und Eugenios Spatharis.], Spatharis, Sot., Σπαθάρη, Σωτ.: Απομνημονεύματα και η τέχνη του Καραγκιόζη. 3. Aufl. Athen: Odysseus Verlag 1978. 256 S., Abb. [Memoiren und die Kunst des Karagiozis.], Meraklis, Mich., Μερακλή, Μηχ.: Μια ζωή Καραγκιόζης. Διαβάζω 28 (1980), S. 59-61. [Ein Leben lang Karagiozis.], Engonopoulos, Nik., Εγγονόπουλος, Νικ.: Ο Καραγκιόζης, ένα ελληνικό θέατρο σκιών. Athen: Ipsilon Verlag 1980. 30 S., 13 Abb. auf Taf. [Der Karagiozis, ein griechisches Schattentheater.], Hatziphotis, I.M., Χατζηφώτη, Ι.Μ.: Ο Καραγκιόζης Φτωχοπρόδρομος. Athen: Grammis 1981. 144 S., 47 Abb. auf Tafeln“, in: Südostforschungen 40 (1981), S. 524–525.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1981
Puchner, Walter: „Neuere Studien zur griechischen Volksliedforschung“, in: Südostforschungen 41 (1982), S. 333–345.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1982
Puchner, Walter: „[Rezension:] Jangullis, K. G., Γιαγκουλλή, Κ. Γ.: Η τέχνη του ποιητάρικου δίστιχου και ο ποιητάρης Σέργης Γ. Καρεκλάς. Nicosia 1978, S. 112. -: Λαϊκές πηγές μελέτης της Κυπριακής Ιστορίας.Τόμ. Α’, Β’. Nicosia 1979-1980. 68 S., 31 Abb. im Text, und 67 S., 20 Abb. im Text. (Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών. 3, 11.), -: Κυπρική λαϊκή ποίηση. Συναγωγή μελετών (1974-1980). Nicosia 1980. 166 S., 52 Abb. auf Taf. und im Text, Notenbeispiele. (Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών. 6.), -: Ανθολογία Κυπριακής Λαϊκής Ποίησης. Nicosia 1980. 241 S., -: Ανθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών. Nicosia 1981. 107 S., 13 Abb. im Text. (Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών. 13.)“, in: Südostforschungen 42 (1983), S. 524–526.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1983
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ladojanni-Tzufi, G., Λαδογιάννη- Τζούφη, Γ.: Αρχές του νεοελληνικού θεάτρου, βιβλιογραφία των έντυπων εκδόσεων 1637-1879. Ιoannina 1982. 242 S. (Νεοελληνικές  Έρευνες. 4.) [Die Anfänge des neugriechischen Theaters. Bibliographie der gedruckten Ausgaben 1637-1879.]“, in: Südostforschungen 42 (1983), S. 517–518.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1983
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mystakidu, Aik., Μυστακίδου, Αικ.: Karagöz. Το Θέατρο Σκιών στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Athen: Hermes Verlag 1982. 310 S., 8 farbige Abb., Jangullis, K. G., Γιανκουλλή, K. Γ.: Η Τέχνη του Καραγκιόζη στην Κύπρο και τα Απομνημονεύματα του Χριστοδούλου Παφίου. Nicosia 1982. 123 S., 65 Abb. im Text. (Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών. 21.)“, in: Südostforschungen 42 (1983), S. 521–524.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1983
Puchner, Walter: „[Rezension:] Αlexiadis, Minas Al.: Οι ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα. (Αarne- Thompson 300, 301 A και 301 Β). Παραμυθολογική μελέτη. (Die griechischen Varianten zum Drachentöterhelden. Aarne- Τhompson 300, 301 B. Eine Märchen- Studie). Ioannina 1982. 187 p. English summary“, in: Fabula 24 (1983), S. 286–287.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1983
Puchner, Walter: „[Rezension:] Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου: Φορτουνάτος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο. Alfred Vincent. Εκδοτική επιμέλεια Θεοχάρη Δετοράκη. Heraklion: (Κρητικόν Θέατρον. 2.) [Markos Antonios Foskolos: Fortunatos. Kritische Edition, Anmerkungen, Glossar, von Alfred Vincent. Herausg. von Theocharis Detorakis.]“, in: Südostforschungen 42 (1983), S. 519–521.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1983
Puchner, Walter: „[Rezension:] Στρατηγού Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα. Εισαγωγή, κείμενο, σημειώσεις. Αγγέλου Ν. Παπακώστα. Πρόλογος Λίνου Πολίτη. Athen: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1983. Bd. 1, 316 S., Bd. 2, 294 S. Fotoreprint der Originalhandschrift. [General Makryjannis, Visionen und Wunder. Einleitung, Text, Anmerkungen. A.N. Papakosta. Prolog L. Politis.]“, in: Südostforschungen 43 (1984), S. 583–585.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1984
Puchner, Walter: „Europäische Ödipusüberlieferung und griechisches Schicksalsmärchen“, in: Balkan Studies 26,2 (1985), S. 320–344.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:]  Kavafis, K. P., Καβάφης, Κ. Π.: Ποιήματα. Εισαγωγή Μιχ. Γ. Μερακλής. Athen: Zacharopulos Verlag 1984. 238 S., 21 Illustr., 1 Photo. [Gedichte. Einleitung Mich. G. Meraklis.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 505–506.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Gounelas, Charalampos- Dimitris, Γουνελάς, Χαράλαμπος-Δημήτρης: Η σοσιαλιστική συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912. Athen: Kedros Verlag 1984. 338 S. [Sozialistisches Bewußtsein in der griechischen Literatur 1897-1912.], Papandreou, Nikiforos, Παπανδρέου, Νικηφόρος: Ο Ίψεν στην Ελλάδα. Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση 1890-1910. Athen: Kedros Verlag 1983. 175 S. [Ibsen in Griechenland. Von der ersten Bekanntschaft bis zur Etablierung 1890-1910.], Grammatas, Thodoros, Γραμματάς, Θόδωρος: Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση. Ioannina: Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1984. 169 S. (Δωδώνη, Beiheft Nr. 20). [Das theatralische Werk von Jannis Kambysis.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 500–505.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kiurtsakis, J., Κιουρτσάκης, Γ.: Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία. Το παράδειγμα του Καραγκιόζη. Athen: Kedros Verlag 1983. 319 S. [Mündliche Überlieferung und Gruppenschöpfung. Das Beispiel des Karagioyis.], Sifakis, G. M., Σηφάκης, Γ. Μ.: Η παραδοσιακή δραματουργία του Καραγκιόζη. Athen: Stigmi Verlag 1984. 79 S., 20 Abb. im Text. [Die traditionelle Dramaturgie des Karagiozis.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 494–499.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mastrodimitris, P. D., Μαστροδημήτρης, Π. Δ.: Νεοελληνικά. Μελέτες και άρθρα. Bd. I, II. Athen; Εκδόσεις ‚„Γνώση“‘ 1984. 285, 369 S. [Neugriechisches. Studien und Aufsätze.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 485–487.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mastrodimitris, P. D., Μαστροδημήτρης, Π. Δ.: Νεοελληνική γραμματεία. Εισαγωγή- Ανθολογία- Υπομνήματα- Γλωσσάριο. Τόμ. Α’. Η ποίηση των πρωτοελληνικών χρόνων. Τόμ. Β’. Η ποίηση των μεταβυζαντινών χρόνων. Τόμ. Γ’. Το δημοτικό τραγούδι. Athen: Ίδρυμα Γουλανδρή- Χόρν 1984. 259, 471, 229 S. Bd. I. Die Dichtung der frühneugriechischen Jahre. Bd. II. Die Dichtung der nachbyzantinischen Jahre. Bd. III. Das Volkslied.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 481–485.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis, Michalis G., Μερακλής, Μιχάλη Γ.: Ελληνική λαογραφία. Τόμ. Α’. Κοινωνική συγκρότηση. Athen: Odysseas Verlag 1984. 167 S. [Griechische Volkskunde. Bd. I. Gesellschaftlicher Aufbau.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 506–510.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mitsakis, K., Μητσάκης, Κ.: Πορεία μέσα στο χρόνο. Μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Athen: Filippotis Verlag 1982. 441 S. [Gang durch die Zeit. Studien zur neugriechischen Philologie.], Mitsakis, K., Μητσάκης, Κ.: Το εμψυχούν ύδωρ. Μελέτες μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Athen: Filippotis Verlag 1983. 560 S. [Das lebenspendende Wasser. Studien zur mittel- und neugriechischen Philologie.]“, in: Südostforschungen 44 (1985), S. 487–490.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1985
Puchner, Walter: „[Rezension:] Διήμερο Κοραή. 29 και 30 Απριλίου 1983. Προσεγγίσεις στη γλωσσική  δεωρία, στη σκέψη και στο έργο του Κοραή. Αθήναι: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 1984. 256 σελ. [Zwei Tage über Korais. Annäherungen an die Sprachtheorie, das Denken und das Werk von Korais.]“, in: Südostforschungen 45 (1986), S. 536–538.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1986
Puchner, Walter: „[Rezension:] Alexiu, Stylianos, Αλεξίου, Στυλιανός: Βασίλειος Διγενής Ακρίτης (κατά το χειρόγραφο του Εσκοριάλ) και το άσμα του Αρμούρη. Κριτική Έκδοση, Εισαγωγή, Σημειώσεις, Γλωσσάριο. Athen: Hermes-Verlag 1985. CXLII, 290 S., 12 Abb. auf Taf., 1 Kt. [Basilios Digenis Akritas (Nach der Handschrift im Escorial) und das Armuris-Lied. Kritische Edition, Einleitung, Anmerkungen, Glossar.]“, in: Südostforschungen 46 (1987), S. 555–560.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1987
Puchner, Walter: „[Rezension:] Damianakos, Stathis [ed]: Théâtres d’ombres. Tradition et modernité. Paris: Institut International de la Marionette, Editions L’ Harmattan 1986. S. 313, 85 Abb. auf Taf., Petris, Giorgos, Πετρής, Γιώργος: Ο Καραγκιόζης. Δοκίμιο κοινωνιολογικό. Athen: ‚„Gnosi“‘ 1986. S. 264, 5 Farbtaf. [Karagiozis. Sociologischer Versuch.], Kokkinis, Spyros, Κοκκίνης Σπύρος: Αντικαραγκιόζης. Athen: Philippotis 1985. 2. erw. Aufl., S. 79, 12 Abb. im Text. [Antikaragiozis.], Kissonergis, Jannis, Κισσονέργη, Γιάννη: Τα απομνημονεύματά μου ή πώς έγινα Καραγκιοζοπαίχτης. Εκδ. Κ.Τ. Γιαγκουλλή. Nicosia 1985. 34 S., 27 Taf. (Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών. 39.) [Meine Memoiren, oder: Wie ich Karagiozisspieler wurde.]“, in: Südostforschungen 46 (1987), S. 572–577.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1987
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis, M. G., Μερακλής, Μ. Γ.: Παροιμίες ελληνικές και των άλλων βαλκανικών λαών. Συγκριτική εξέταση. Athen: Patakis 1985. 205 S. [Griechische Sprichwörter und Sprichwörter der übrigen balkanischen Völker. Vergleichende Untersuchung.]“, in: Südostforschungen 46 (1987), S. 577–578.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1987
Puchner, Walter: „[Rezension:] Papachatzaki-Katsaraki, Theodora: Παπαχατζάκη-Κατσαράκη, Θεοδώρα: Το θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Athen: ‚„Dodone“‘ 1985. S. 183, 18 Abb. auf Taf. [Das theatralische Werk von Nikos Kazantzakis.], Vostantzi, Mary, Βοσταντζή, Μαίρη: Το θέατρο του Παντελή Πρεβελάκη. Αθήναι: ‚ „Εκδόσεις των Φίλων“‘ 1985. S. 181. [Das Theater von Pantelis Prevelakis.]“, in: 46 (1987), S. 568–571.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1987
Puchner, Walter: „[Rezension:] Gudas, Rom: The Bitter-Sweet Art. Karaghiozis. The Greek Shadow Theater. Athens: ‚„Gnosis“‘ Verlag 1986. 263 S., 30 z.T. farbige Abb. auf Taf., 42 Abb. im Text., Kiurtsakis, G., Κιουρτσάκης, Γ.: Καρναβάλι και Καραγκιόζης. Οι ρίζες και οι μεταμορφώσεις του λαϊκού γέλιου. Athen: Kedros Verlag 1985. 576 S., 11 Abb. auf Taf., 39 Abb. im Text. [Karneval und Karagiozis. Wurzeln und Wandlungen des volkstümlichen Gelächters.], Damianakos, St., Δαμιανάκος, Στ.: Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός. Athen: Plethron Verlag 1987. 239 S. [Die Tradition des Widerstandes und die Volkskultur.]“, in: Südostforschungen 47 (1988), S. 487–491.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1988
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis, Michalis G., Μερακλής, Μιχάλης Γ.: Ελληνική λαογραφία. Ήθη και έθιμα. Athen: Odysseus Verlag 1986. 206 S. [Griechische Volkskunde. Sitte und Brauch.]“, in: Südostforschungen 47 (1988), S. 494–496.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1988
Puchner, Walter: „[Rezension:] Spathis, Dimitris, Σπάθης, Δημήτρης: Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο. Επτά μελέτες. Thessaloniki: Univ. Studio Press 1986. 259 S., 28 Abb. im Text. [Die Aufklärung und das neugriechische Theater. Sieben Studien.]“, in: Südostforschungen 47 (1988), S. 483–486.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1988
Puchner, Walter: „Wege der griechischen Liedforschung. Ein Forschungsbericht“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 217–235.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Gyomorey, Lorenz: Wir, nicht ich. Memoiren General Jannis Makryjannis’ (1797-1864). Einleitung von M. Guttenbrunner. Athen: Papasissis Verlag 1987. 655 S., 23 Farbabb. und 22 Schwarzweiß-Abb. auf Taf.“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 482–485.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mastrodimitris, P.D., Μαστροδημήτρης, Π. Δ.: Πέντε δοκίμια για τη νεοελληνική πεζογραφία. Athen: Lychnos Verlag 1987. 171 S. [Fünf Essays zur neugriechischen Prosa.]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 533–535.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis, M. G., Μερακλής, Μ. Γ.: Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία. 1945-1980. Μέρος πρώτο: Ποίηση. Athen: Patakis Verlag 1987. 413 S. [Zeitgenössische griechische Literatur. 1945ß1980. Erster Teil: Dichtung]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 530–533.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mitsakis, K., Μητσάκης, Κ.: Σημεία αναφοράς. Μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Athen: Kardamitsa Verlag 1987. 291 S. [Anhaltspunkte: Studien zur neugriechischen Philologie.]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 535–537.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Giorgos, Βελουδής, Γιώργος: Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Athen: Buras Verlag 1987. 390 S. 8 Taf. mit Abb., mehrere Tab. [Dasgriechische Druck- und Verlagshaus ‚„Glikis“‘ in Venedig (1670-1854). Ein Beitrag zur Erforschung des griechischen Buches zur Zeit der Türkenherrschaft.]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 515–517.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Vitti, Mario: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 2. Aufl. Athen: Odysseus Verlag 1987. 526 S. [Geschichte der neugriechischen Literatur.], Tzermias, Pavlos: Die neugriechische Literatur. Eine Orientierung. Tübingen: Francke Verlag 1987. 286 S.“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 517–528.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Vogiatzis, Fotis Nik., Βογιατζής, Φώτης Νικ.: Το θέατρο στο Βόλο (1915-1940). Athen: ‚„Mnimes“‘ Verlag 1987. 168 S. (Großformat), 110 Abb. auf Taf. [Das Theater in Volos, 1915-1940.]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 528–530.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ροδολίνος. Τραγωδία, Ιωάννη Ανδρέα Τρωϊλου (17ου αιώνα). Πρόλογος Στυλιανός Αλεξίου. Επιμέλεια Μάρθα Αποσκίτη. Athen: Stigmi Verlag 1987. 227 S. [Rhodolinos. Tragödie von Ioannis Andreas Troilos (17.Jh.)]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 513–515.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mastrodimitris, P. D., Μαστροδημήτρης, Π. Δ.: Νεοελληνικά. Μελέτες και άρθρα Γ’. Αθήνα: Εκδ. Γνώση 1988. 373 S. [Neugriechische Studien und Artikel. 3.], Γεράσιμος Μαρκοράς. Ποιήματα. Επιμέλεια: Π. Δ. Μαστροδημήτρης. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 1988. 368 S. (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη 1988. 368 S. (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματοε Κώστα και Ελένης Ουράνη). [Gerasimos Markoras, Gedichte.]“, in: Südostforschungen 49 (1990), S. 631–633.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1990
Puchner, Walter: „[Rezension:] Panagiotakis, Nikolaos M., Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ.: Ο ποιητής του ‚„Ερωτοκρίτου“‘ και άλλα βενετοκρητικά μελετήματα. Heraklion 1989. 399 S., 11 Abb. auf Taf. (Βικελαία Βιβλιοθήκη, Φιλολογικές & ιστορικές σπουδές. 8.) [Der Dichter des ‚ „Erotokritos“‘ und andere venetokretische Studien.]“, in: Südostforschungen 49 (1990), S. 621–624.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1990
Puchner, Walter: „[Rezension:] Papakostas, Jannis, Παπακώστας, Γιάννης: Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, 1880-1930. Αθηνα: Εκδ. Εστία 1988. 373 S., 73 Abb. [Literarische Salons und Kaffeehäuser in Athen, 1880-1930.]“, in: Südostforschungen 49 (1990), S. 633–636.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1990
Puchner, Walter: „[Rezension:] Tampaki, Anna, Ταμπάκη, Άννα: Ο Μολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 1988. 244 S., 5 Taf. (Τετράδια Εργασίας. 18.) [Molière in der phanariotischen Bildung. Drei handschriftliche Übersetzungen.]“, in: Südostforschungen 49 (1990), S. 498–501.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1990
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ερωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση. Επιμέλεια: Στυλιανός Αλεξίου- Μάρθα Αποσκίτη. Αθήνα: Εκδ. Στιγμή 1988. 293 S., 5 Taf. [Erophile. Tragödie von Georgios Chortatsis.]“, in: Südostforschungen 49 (1990), S. 624–630.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1990
Puchner, Walter: Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas. Band I u. II, Bd. 216, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991 (Denkschriften).
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Puchner, Walter: „[Rezension:] Eideneier, Hans: Σπανός. Athen: Hermes 1990. S. 111, 1 Abb. [Spanos.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 576–578.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sideris, Jannis, Σιδέρης, Γιάννης: Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Τόμος πρώτος (1794-1908). Athen: Kastaniotis 1990. 335 S., 40 Abb. [Geschichte des neugriechischen Theaters. 1. Bd. 1794-1908.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 586–588.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Puchner, Walter: „[Rezension:] Αφιέρωμα στον Στυλιανό Αλεξίου. Ρέθυμνο: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 1989. XIV, 454 S., 37 Bildtaf., 3 Musiknoten, 7 Abb. im Text. (=Αριάδνη 5) [Festschrift für Stylianos Alexiou.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 570–572.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mitsakis, K., Μητσάκης, Κ.: Του κύκλου τα γυρίσματα. Athen: Patakis 1991. 136 S. [Die Wendungen des Kreises.]“, in: Südostforschungen 51 (1992), S. 511–512.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1992
Puchner, Walter: „[Rezension:] Papajoannu, M. M., Παπαϊωάννου, Μ. Μ.: Ο Μιχαήλ Χουρμούζης και η νεοελληνική κωμωδία (1801-1882). Athen: Vivliosynergatiki 1991. S. 125. [Michael Churmuzis und die neugriechische Komödie.]“, in: Südostforschungen 51 (1992), S. 512–515.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1992
Puchner, Walter: „Europäische Einflüsse auf die griechische Dramatik des 19. Jahrhunderts. Im südosteuropäischen Kontext“, in: Katsiardi-Hering, Olga (Hrsg.): Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, Bd. 10, Frankfurt am Main: Peter Lang 1993 (Studien zur Geschichte Südosteuropas), S. 53–82.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Olga Katsiardi-Hering (Επιμελητής)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Alexiu, Stylianos-Martha Aposkiti, Αλεξίου, Στυλιανός- Μάρθα Αποσκίτη: Γεωργίου Χορτάτση, Η ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ (Τα Ιντερμέδια της Ερωφίλης). Athen: Stigmi 1992. S. 141, 4 Abb. auf Taf. [Georgios Chortatsis, Das befreite Jerusalem (Die Intermedien der ’ ‚Erophile‘’).]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 526–528.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Charalampakis, Christophoros, Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος: Νεοελληνικός Λόγος. Μελέτες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος. Athen: Nefeli 1992. 381 S. [Neugriechisches Wort. Studien zu Sprache, Literatur und Stil.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 546–549.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Dimadis, K. A., Δημάδης, Κ. Α.: Δικτατορία- Πόλεμος και πεζογραφία 1936-1944. Γιώργος Θεοτοκάς, Μ. Καραγάτσης, Στρατής Μυριβήλης, Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, Παντελής Πρεβελάκης, Άγγελος Τερζάκης. Athen: Gnosi 1991. 548 S. [Engl. Res.: Dictatorship-War and the Greek Novel 1936-1944, S. 543-548.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 501–505.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kapadochos, Dimitrios, Καπαδόχος, Δημήτριος: Το θέατρο της Κέρκυρας στα μέσα του ΙΘ’ αιώνα. Athen: ‚„Tinos“‘ 1991. 142 S., 6 Abb., auf Taf. [Das Theater von Korfu um die Mitte des 19. Jahrhunderts.], Bakunakis, Nikos, Μπακουνάκης, Νίκος: Το φάντασμα της Νόρμας. Η υποδοχή του μελοδράματος στον ελληνικό χώρο. Athen: ‚„Kastaniotis“‘ 1991. 180 S., 15 Abb. auf Taf. [Das Phantom der Norma. Die Rezeption der italienischen Oper im griechischen Raum.], Barutas, Kostas, Μπαρούτας, Κώστας: Η μουσική ζωή στην Αθήνα το 19ο αιώνα. Συναυλίες- Ρεσιτάλ- Μελόδραμα- Λαϊκό τραγούδι- Μουσικοκριτική. Athen: ‚ „Nakas“‘ 1991. 86 S., 23 Abb. im Text. [Das Musikleben in Athen im 19. Jahrhundert. Konzerte, Gesang, Oper, Volkslied, Musikkritik.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 539–542.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kitromilides, Paschalis: The Enlightenment as Social Criticism. Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century. Princeton/ New Jersey: Princeton Univ. Pr. 1992. XVII, 203 S., 12 Abb. auf Taf. (Princeton Modern Greek Studies)“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 483–485.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis, Michalis G., Μερακλής, Μιχάλης Γ.: Ελληνική λαογραφία. Τόμ. Γ’. Λαϊκή τέχνη. Athen: Odysseas 1992. 223 S. [Griechische Volkskunde. Bd. 3. Volkskunst.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 549–552.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sachinis, Apostolos, Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια Κριτικής 1-7. Athen: ‚„Hestia“‘ 1978-1991. S. 207, 221, 260, 235, 239, 261, 245. [Hefte der Kritik 1-7.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 542–546.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Tambaki, Anna, Ταμπάκη, Άννα: Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αι). Μια συγκριτική προσέγγιση. Athen: Tolidis 1993. 202 S. [Die neugriechische Dramaturgie und ihre westlichen Einflüsse. Ein komparativer Ansatz.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 535–539.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ζήνων. Κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα). Επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου- Μάρθα Αποσκίτη. Athen: ‚„Stigmi“‘ 1991. 294 S., 6 Abb. auf Taf. [Zinon. Kretisch-heptanesische Tragödie (17. Jahrhundert). Besorgt von Stylianos Alexiu und Martha Aposkiti.]“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 529–535.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1993
Puchner, Walter: „[Rezension:] Frantzi, Adia, Φραντζή, Άντεια: Μισμαγιά. Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης κατά την έκδοση Ζήση Δαούτη (1818). Athen: Hestia 1993. 298 S. [Mismagia. Anthologie phanariotischer Dichtung nach der Ausgabe von Zisis Dautis 1818.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 611–612.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kaklamanis, Stefanos E., Κακλαμάνης, Στέφανος Ε.: Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Χορτάτση. Heraklion: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 1993. 135 S., 7 Abb. auf Taf. [Forschungen zu Person und Epoche von Georgios Chortasis.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 607–609.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Meraklis Michalis G.: Entechnos laikos logos (Volksliteratur als Kunst). Athen: Kardamitsa 1993. 353 p.“, in: Fabula 35 (1994), S. 349–351.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Moschos, E. N., Μόσχος, Ε. Ν.: Η μεταφυσική αγωνία του Παλαμά. Δοκίμιο κριτικής. Athen: D. Papadimas 1993. 355 S., 10 Abb. auf Taf. [Die metaphysische Agonie bei Palamas. Kritischer Versuch.], Apostolidu, Venetia, Αποστολίδου, Βενετία: Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Athen: Themelio 1992. 478 S. [Kostis Palamas als Historiker der neugriechischen Literatur.], Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά (1859-1943). Πενήντα χρόνια από το θάνατό του, Νέα Εστία, Bd. 134, H. 1595 (Weihnachten 1993), 344, 18 S. [Widmungsband für Kostis Palamas (1859-1943) zum 50. Todestag= Nea Hestia, Bd. 134, H. 1595.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 618–621.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sachinis, Apostolos, Σαχίνης, Απόστολος: Θεωρία και άγνωστη ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα 1760-1870. Athen: Kardamitsa 1992. 192 S. [Theorie und unbekannte Geschichte des Romans in Griechenland 1760-1870.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 612–615.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Zoras, Gerasimos G., Ζώρας, Γεράσιμος Γ.: Οι Λογοτέχνες της Παλαιάς και Νέας Αθηναϊκής Σχολής στον Φιλολογικό Σύλλογο ‚„Παρνασσός“‘. Athen: Parnasos 1993. 310 S., 1 Abb. [Die Literaten der alten und neuen ‚ ’ Athener Schule‘’ im Philologischen Verein ‚ „Parnassos“‘.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 621–623.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας/Origini della letteratura neogreca. Atti del secondo congresso internazionale ‚„Neograeca Medii Aevi“‘ (Venezia, 7-10 Novembre 19910. Hrsg. von Nikolaos Panayotakis. 2 Vol. Venezia 1993. 489 und 705 S., 3 Abb. auf Taf. (Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. 14, 15.)“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 590–594.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Avdikos, Evangelos: To laϊko paramythi. Theoretikes proseggiseis (Das Volksmärchen. Theoretische Αnnäherungen). Athen: Odysseas 1994. 172 p., engl. Resümee“, in: Fabula 36 (1995), S. 108–109.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Fais, Michelle, Φάϊς, Μισέλ: Τζούλιο Καΐμη, ένας αποσιωμπημένος. Μαρτυρίες και κρίσεις- το ζωγραφικό έργο του- επιλογή από άρθρα του (1928-1976). Athen: Εκδόσεις Γαβριηλίδης 1994. 227 S., 85 Abb. im Text und auf Taf. [Giulio Caϊmi, ein Vergessener. Zeugnisse und Urteile- sein malerisches Werk- Auswahl aus seinen Artikeln (1928-1976).]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 575–577.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sachinis, Apostolos, Σαχίνη, Αποστόλου: Ο Παλαμάς και η κριτική. Athen: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 1994. S. 281. [Palamas und die Kritik.], Michalopulos, Fanis, Μιχαλοπούλου, Φάνη: Κωστής Παλαμάς. Πρόλογος Απ. Σαχίνη. Athen: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 1994. S. 237“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 568–570.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Solomos, Dionysios, Σολωμού, Διονυσίου: Ποιήματα και Πεζά. Επιμέλεια, εισαγωγή Στυλιανός Αλεξίου. Athen: Stigmi-Verlag 1994. 651 S. [Gedichte und Prosa.]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 565–567.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Stamatopulu-Vasilaku, Chrysothemis, Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις: Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Τόμ.Α’. Ιστορία, δραματολόγιο, θίασοι, ηθοποιοί, θέατρα. Athen: Νέος Κύκλος Κωνσταντινοπολιτών 1994. 455 S., 46 Abb. im Text. [Das griechische Theater in Konstantinopel im 19. Jahrhundert. Bd. 1. Geschichte, Repertoire, Truppen, Schauspieler, Theater.], Fessa-Emmanuil, Eleni, Φεσσά- Εμμανουήλ, Ελένη: Η Αρχιτεκτονική του νεοελληνικού Θεάτρου 1720-1940. 2 Bde. Athen: Selbstverlag 1994. 442 und 269 S. (Großformat), 780 Abb. im Text, 24 Abb. auf Taf. [Die Architektur des neugriechischen Theaters 1720-1940.], Εleftheriu, Manos, Ελευθερίου, Μάνος: Το θέατρο στην Ερμούπολη τον εικοστό αιώνα. Πρώτος τόμος 1901-1903.]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 570–572.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Λοίβη. Εις Μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού. Heraklion: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 1994. 347 S., 27 Abb. im Text und auf Taf. [Trankopfer. Andreas G. Kalokairinos in memoriam.]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 509–511.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι Μανούσακα. 1-2. Rethymno: Πανεπιστήμιο Κρήτης 1994. ΧΧΧ, 675 S., 77 Abb. auf Taf., 5 Abb. im Text. [Rosengarten. Hommage für M.Ι Μανθσακασ]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 559–562.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Puchner, Walter: „[Rezension:] Angelopoulou, Anna/Mprouskou, Aigli: Epexergasia paramythiakon typon kai parallagon AT 700-749 (Ausarbeitung von Märchentypen und Varianten Aa Th 700-749). Αthen: Kentro Neohellenikon Ereunon E. I. E. 1994 (Historiko Archeio Hellenikes Neolaias Genike Grammateia Neas Genias 23). 270p.“, in: Fabula 37 (1996), S. 310–311.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Avdikos, Evangelos G.: Apo to paramythi sta komiks. Paradose kai neoterikoteta (Vom Märchen zu den Comics. Tradition und Modernität). Athen: Odysseas 1996. 766 p., Abb.en.“, in: Fabula 37 (1996), S. 311–312.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Bakker, Wim F. - Arnold F. van Gemert: Η Θυσία του Αβραάμ. Κριτική Έκδοση. Heraklion: Creta University Press 1996. XLIV, 408 S., 8 Abb. auf Taf. [’’Das Opfer Abrahams’’. Kritische Ausgabe.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 581–588.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kakulidi-Panou, Eleni - D. Pidonia Komnini, Κακουλίδη-Πάνου, Ελένη - Δ. Πηδώνια Κομνηνή: Άνθος των Χαρίτων - Φιόρ δε  Βερτού. Η κυπριακή παραλλαγή. Nicosia: Cyprus Research Centre 1994. X, 201 S., 21 Abb. auf Taf. (Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. 16.) [’’Fior di Virtu.’’ Zypriotische Version.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 577–578.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Loukatos, Demetrios S.: He paroimiologike kai paroimiographike ergographia (Arbeiten zu Sprichwort und sprichwörtlichen Redensarten). Ed. Aristeidis N. Doulaveras. Athen: Poreia 1994. 585 p.“, in: Fabula 37 (1996), S. 164–166.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Marinescu-Himu, Maria, Μαρινέσκου-Χύμου, Μαρία: Ελληνορουμανικές πνευματικές σχέσεις. Athen: Trochalia 1995. 139 S. [Griechisch-rumänische geistige Beziehungen.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 556–557.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Mastrodimitris, P. D., Μαστροδημήτρης, Π. Δ.: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας. Athen: Nefeli 1995. 396 S. [Analekten der neugriechischen Philologie.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 564–565.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Savvidis, G. P., Σαββίδης, Γ. Π.: Τράπεζα Πνευματική 1963-1993. Athen: Poreia 1994. 405 S. [Geistiger Tisch 1963-1993.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 557–560.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Vivilakis, Josif, Βιβιλάκης, Ιωσήφ: Φώτης Κόντογλους. Εν εικόνι διαπορευόμενος. Αφιέρωμα: εκατό χρόνια από την γέννηση και τριάντα από την κοίμησή του. Athen: Akritas 1995. 333 S. 4o, 154 z. T. farbige Abb. auf Taf. und im Text. [Fotis Kontoglus. Wandelnd im Bild. 100 Jahre seit seiner Geburt, 30 Jahre seit seinem Tod.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 591–592.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Η λαϊκή λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (19ος και αρχές 20ού αι.) Συνάντηση εργασίας 21-22 Απριλίου 1988. Hrsg. von Evangelia Antzaka-Vei und Lia Papadaki. Athen: Zentrum für Neugriechische Forschungen der Nationalen Forschungsstiftung 1995. 169 S. (Τετράδια Εργασίας. 15.) [Die Popularliteratur in Südosteuropa (19./ Anfang 20. Jahrhundert). Arbeitstagung 21.-22. April 1988.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 370–372.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή του Ρεθυμναίου, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669). Επιμέλεια: Στυλιανός Αλεξίου- Μάρθα Αποσκίτη. Athen: Stigmi 1995. 631 S., 7 Abb. auf Taf. [Marinos Tzane Bunialis aus Rethymno, Der Kretische Krieg (1645-1669). Besorgt von Stylianos Alexiu und Martha Aposkiti.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 528–533.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Ο Πόλεμος της Τρωάδος (The War of Troy). Κριτική έκδοση με εισαγωγή και πίνακες. Ed. by M. Papathomopulos- E.M Jeffreys, editio princeps. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1996. 750+ CLX S., 15 Taf. [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. 7.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 575–577.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Οι Ελληνικές Σπουδές στην Ελβετία του Καλβίνου. Hrsg. von Olivier Reverdin und Nikos Panagiotakis. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1995. 174 S., 26 Abb. auf Taf. [Die griechischen Studien in der Schweiz zur Zeit von Kalvin.]“, in: Südostforschungen 55 (1996), S. 580–582.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1996
Puchner, Walter: „[Rezension:] Anagnostopulos, Vasilis D./Liapis, Kostas: Laiko paramythi kai paramythades sten Hellada (Volksmärchen und Märchenerzähler in Griechenland). Αthen: Kastaniotis 1995. 214 p., Abb.en.“, in: Fabula 38 (1997), S. 129–130.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Chrestos A. Dermentzopulos, Το ληστρικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα. Μύθοι - παραδόσεις - ιδεολογία [Der Räuberroman in Griechenland. Mythen - Performanzen - Idologie]. Vorwort Michalis G. Meraklis. Athen: Εκδόσεις Πλέθρον 1997. 267 S., Tab., ISBN 960-320-011-5,13“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 579–584.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Chrysothemis Stamatopulu-Basilaku, Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Bd. 2: Παραστάσεις [Das griechische Theater in Konstantinopel im 19. Jh. Bd. 2: Die Vorstellungen]. Athen: Νέος Κλυκλος Κωνσταντινουπολιτών 1996. X, 572 S., 32 Abb. auf Taf., keine ISBN“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 566–567.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Giannes K. Mauromates, Τα ‚„Περί της Ξενιτείας“‘ ποιήματα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο [Die Gedichte ‚auf die Fremde‘. Kritische Ausgabe mit Einl., Anm. und Glossar]. Heraklion: Demos von Heraklion und Vikelaia- Bibliothek 1995. 295 S., 4 Abb. auf Taf.“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 551–552.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kyriaki Chryssomalli-Henrich, Erzähltechnik, Zeitgestaltung und ihr Einfluß auf die Gestaltbildung. Untersuchungen zu Myrivilis, Venesis und Fakinu unter besonderer Berücksichtigung der Frauengestalten. Hamburg 1995 (Meletemata. Beiträge zur Byzantinistik und neugriechischen Philologie, 5). XVIII, 411 S., ISBN 3-925793-05-0“, in: Südostforschungen 57 (1997), S. 424–425.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Maria Catica-Vassiu. Alexandros Sutsos, Orestis. Einleitung. Kritische Edition. Vorw. Athanasios Kambylis. Hamburg: Arbeitsbereich II. Byzantinistik und Lateinische Philologie der Univ. Hamburg 1994 (Meletemata. Beiträge zur Byzantinistik und Neugriechischen Philologie, 3). XVI, 232 S., ISBN 3-925793-03-8, griech. Zusammenfassung“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 577–579.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Photis N. Bogiatzes, Το θέατρο σκιών στην Θεσσαλία [Das Schattentheater in Thessalien]. Athen: Selbstverlag 1995. 243 S., 68 Abb. auf Taf., Tab“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 567–569.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Theochares Detorakes, Βενετοκρητικά μελετήματα (1971-1994) [Venetokretische Studien (1971-1994)]. Heraklion 1996. 553 S.“, in: Südostforschungen 56 (1997), S. 549–551.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Τραγωδία ονομαζομένη ΕΥΓΕΝΑ του κύρ θεοδώρου Μοντσελέζε 1646. Παρουσίαση Mario Vitti, Φιλολογική Επιμέλεια Giuseppe Spadaro. Athen, Odysseas 1995. 148 S. Mit 1 Abb.“, in: Byzantinische Zeitschrift 90 (1997), S. 458–460.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1997
Puchner, Walter: „[Rezension:] Demetrios Guzeles, Χάσης (Το τζάκωμα και το φτιάσιμον). Κριτική έκδοση [Chasis. (Der Streit und die Versöhnung). Kritische Edition]. Hg. Z. Ch. SYNODINOS. Athen: Okeanida 1997. 343 S., 16 Abb. auf Taf. u. im Text, ISBN 960-7213-68-8“, in: Südostforschungen 57 (1998), S. 420–421.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1998
Puchner, Walter: „[Rezension:] Giannes Psychares, Κριτικά κείμενα. Φιλολογική επιμέλεια [Kritische Texte. Philologische Edition]. Übers. Iphigenia Boturopulu. 2 Bde. Athen: Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 1997. 827 S., keine ISBN“, in: Südostforschungen 57 (1998), S. 422–423.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1998
Puchner, Walter: „[Rezension:] Stylianos Alexiu, Δημώδη βυζαντινά. Μελέτες [Volkssprachig-Byzantinisches. Studien]. Athen: Stigmi-Verlag 1997. 222 S.“, in: Südostforschungen 57 (1998), S. 412–414.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1998
Puchner, Walter: „[Rezension:] [Alexandros Rizos Rankabes], Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή. Χειρόγραφος Κώδιξ απ. 35. από το αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή [Ηandschriftlicher Codex Nr. 35 von Alexandros Rizos Rangavis. Aus dem Archiv der Familie Rangavis]. Hgg. E. Th. SULOGIANNES/I. BOTUROPULU. Athen: Ακαδημία Αθηνών 1997. 325 S., 13 Abb. auf Taf., ISBN 960-7099-50-8“, in: Südostforschungen 57 (1998), S. 401–404.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1998
Puchner, Walter: „Proceedings of the Symposium ‚„Η Κρητική λογοτεχνία στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο“‘ [Die kretische Literatur in ihrem sozialen und geschichtlichen Rahmen], Amsterdam 19-21 June 1997 in honour of Wim Bakker. Hgg. Wim BAKKER/Arnold VAN GEMERT. Amsterdam: Adolf M. Hakkert 1998 (Cretan Studies, 6). IV, 443 S., 20 Abb. auf Taf., ISBN 90-256-0949-X bzw. 90-1124-9“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 487–489.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Alkistis Proiou/Angelina Armati, II teatro di Luigi Pirandello i Grecia (1914-1995). Roma: Dipartimento di Filologia Greca e Latina, Sezione Bizantino-Neoellenici, 10). XIII, 349 S., 11 Abb. auf Taf., ISSN 0495-2057“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 495–497.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] François Scouphos, Ο Γραμματοφόρος (Le Courrier). Édition critique de recueil de ses letters. Hg. Manoussos MANOUSSACAS, Μitarb. Michel LASSITHIOTAKIS.  Athènes: Académie d’Athènes, Centre des Recherches Médiévales et Néo-Helléniques 1998. 513 S., 8 Abb., ISBN 960-7099-64-8“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 490–491.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Giorgos Anemogiannes, Διαδρομή στο χρώμα και το όνειρο. Προθέσεις - επιτεύξεις - αποτιμήσεις [Reise in der Farbe und im Traum. Absichten - Leistungen - Einschätzungen]. Athen: Selbstverlag 1998. 411 S., über tausend zum Großteil farbige Abb., ISBN 960-220-730-4, Anna Synodinu, Πρόσωπα και προσωπεία. Αυτοβιογραφικό χρονικό [Gesichter und Masken. Autobiographische Chronik]. Athen: Gebr. G. Vlassis-Verlag 1998. 366 S., Abb., ISBN 960-302-155-5, Baso Manolidu, Αναμνήσεις [Erinnerungen]. Hg. Chares SPYROPULOS. Athen: Bildungsinstitut der Nationalbank 1997. 134 S., Abb., ISBN 960-250-128-6, Platon Mauromustakos, Παξινού- Μινωτής [Paxinou-Minotis]. Athen: Bildungsinstitut der Nationalbank 1997. 225 S., Abb., ISBN 960-230-142-1“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 497–498.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kaplanoglou, Marianthe: Hellenike Laike paradose. Ta paramythia sta periodika gia paidia kai neous (1836-1922) (Griechische Volksüberlieferung.Die Märchen in Kinder- und Jugendzeitschriften [1836-1922]). Athen: Hellenika Grammata 1998. 301 p., Abb.en.“, in: Fabula 40 (1999), S. 168–169.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. Hgg. Ioannis VASSIS/Günther S. HENRICH/Diether R. REINSCH. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1998. XV, 396 S., 11 Abb., ISBN 3-11-015894-9, DM 278.-“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 440–443.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Linda S. Myrsiades/Kostas Myrsiades, Karagiozis. Culture & Comedy in Greek Puppet Theater. Lexington, The Univ. Press of Kentucky 1992. IX, 236 S., 9 Abb., ISBN 0-8131-1795-X, Katerina Mystakidu, Οι μεταμορφώσεις του Καραγκιόζη [Die Metamorphosen des Karagiozis]. Athen: Exantas 1998. 649 S., 66 farb. Abb., ISBN 960-256-328-1, Michales Hieronymides, Πίσω από τον μπερντέ. Ηχητικά και οπτικά τεχνάσματα στο ελληνικό θέατρο σκιών [Hinter der Leinwand. Akustische und optische Effekte im griechischen Schattentheater]. Athen: Ammos 1998. 189 S., 80 Abb., ISBN 960-202-194-2“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 492–495.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Nikolaos M. Panagiotakes, Κρητικό Θέατρο. Μελέτες [Kretisches Theater. Studien]. Hgg. Stephanos KAKLAMANES/Giannes MAUROMATES. Athen: Stigmi-Verlag 1998. 325 S., ISBN 960-269-183-2“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 489–490.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Άνθη χαρίτων [Blütender Gunst]. Hg. Nikolaos M. PANAGIOTAKES. Venedig: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia 1998 (Biblioteca dell’Istituto di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 18). 765 S., 32 Abb. auf Taf., Tabellen, ISBN 960-7743-01-6“, in: Südostforschungen 58 (1999), S. 458–460.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1999
Puchner, Walter: „[Rezension:] Kontaxes, Kostas D.: Semasiologike proseggise paroimia kai paramythiou (Semantische Annäherung zwischen Sprichwort und Märchen). Agrinio: Selbstverlag 1998. 158 p. Engl. Resümee“, in: Fabula 41 (2000), S. 340.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
2000
Puchner, Walter: „[Rezension:] Laike paradose kai paidi. (Volkstradition und Kind). ed. B. A. Anagnostopoulos. Athen: Kastaniotis 1999. 179 p. Abb.en. , Laiki paradise kai sxoleio. (Volkstradition und Schule). ed. B. A. Anagnostopoulos. Athen: Kastaniotis 1999. 189 p. Abb.en. , Βarbounes, M. G.: Aphegese kai aphegetes sta hellenika paramythia (Erzählung und Erzähler im griechischen Märchen). Αthen: Kastaniotis 1998. 102 p.“, in: Fabula 41 (2000), S. 134–136.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
2000
Puchner, Walter: „[Rezension:] Konstantinos D. Malafantes, Οι ‚„Αθηναϊκαί Επιστολαί“‘ του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη ‚ „ΔΙΑΠΛΑΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ“‘ 1896-1947 [Die ‚Athener Briefe‘ von Gregorios Xenopulos in der ‚Kindererziehung‘ 1896-1947]. Athen: Εκδόσεις Αστήρ 1995. 382 S., 30 Abb. auf Taf.“, in: Südostforschungen 56, S. 569–570.
Walter Puchner (Συγγραφέας)

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον