Γιώργος Σφήκας

1939 (Αθήνα) –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Sfikas, Georg: Die Wildblumen Zyperns, übers. von. Unbekannt, Athen: Efstathiadis 1992.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1992
Sfikas, Georg. Bäume Und Sträucher Griechenlands. Translated by U. Kunstmann. Athen: Efstathiadis Group, 1979.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), U. Kunstmann (Μεταφραστής)
1979
Sfikas, Georg: Der Pilion: Präfektur Magnesia, übers. von. U. Kunstmann, Athen: Efstathiadis 1978.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), U. Kunstmann (Μεταφραστής)
1978
Sfikas, Georg (1980): Die Berge Griechenlands. Athen: Efstathiadis.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Georg Mergl (Μεταφραστής)
1980
Sfikas, Georg: Die wilden Blumen Kretas, übers. von. Birgit Kienast, Athen: Efstathiadis Group 1999.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Birgit Kienast (Μεταφραστής)
1999
Sfikas, Georg: Epirus: Vollständiger Touristenführer mit 180 Farbbildern und Karten, übers. von. Sylvia Frauenhofer, Athen: Kedros 1991.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Sylvia Frauenhofer (Μεταφραστής)
1991
Sfikas, Georg: Kefallonia und Ithaka, übers. von. Sylvia Frauenhofer, Athen: Kedros 1991.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Sylvia Frauenhofer (Μεταφραστής)
1991
Sfikas, Georg: Lesbos, übers. von. M. Legakis, Athen: Kedros 1991.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), M. Legakis (Μεταφραστής)
1991
Sfikas, Georg (1981): Heilpflanzen Griechenlands. Athen: Efstathiadis.
Georg Sfikas (Συγγραφέας), Georg Mergl (Μεταφραστής)
1981

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον