Τέοντορ Ντόιμπλερ

17.08.1876 (Τεργέστη) – 13.06.1934 (Σανκτ Μπλάζιεν)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Hüllen, Ernst Werner: „Mythos und Christentum bei Theodor Däubler“, Köln 1952.
Ernst Werner Hüllen (Συγγραφέας)
1952
Jens, Walter: „Theodor Däubler: der letzte Grieche. Betrachtungen anläßlich des Erscheinens einer großen Ausgabe seiner Werke“, in: Die Zeit (1957), http://www.zeit.de/1957/03/theodor-daeubler-der-letzte-grieche.
Walter Jens (Συγγραφέας)
17.01.1957
Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010.
Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Pannwitz, Rudolf: „Theodor Däubler der Neohellene“, in: Deutsche Rundschau 49/196 (1923), S. 197–199.
Rudolf Pannwitz (Συγγραφέας)
1923
Peterich, Eckhart: „Däublers Griechenlandbuch“, in: Wort in der Zeit 3/3 (1957), S. 7–11.
Eckhart Peterich (Συγγραφέας)
1957
Rang, Bernhard: „Das hellenische Weltbild Theodor Däublers“, in: Der Kreis 7/9 (1930), S. 496–500.
Bernhard Rang (Συγγραφέας)
1930
Rang, Bernhard: „Der hellenisch-christliche Versuch Theodor Däublers“, in: Das Inselschiff 11/3 (1930), S. 216–222.
Bernhard Rang (Συγγραφέας)
1930
Spunda, Franz: „Jupiter, Poseidon und ein Kaiser. Theodor Däubler in Griechenland“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (1955).
Franz Spunda (Συγγραφέας)
05.07.1955
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Werner, Dieter: „Delos und Athos. Kulturkritik und soziale Utopie im Werk Theodor Däublers“, Theodor Däubler. Zum Erscheinen der geistigen Landschaft Europas in der Kunst. Die Vorträge des Berliner Däubler-Symposions von 1996, Dillenburg: Edition M&N 2000, S. 155–175.
Dieter Werner (Συγγραφέας)
2000
Werner, Dieter: „Realität und Erwartung: Theodor Däublers ungeschriebenes Griechenlandbuch“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 15–34.
Dieter Werner (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Rassidakis, Alexandra. “Jakob Philipp Fallmerayer Als Athosgänger.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, July 9, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/97019/.
Alexandra Rassidakis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
07.09.2020
Ρασιδάκη, Αλεξάνδρα (2020): Ο Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράυερ (Jakob Philipp Fallmerayer) ως περιηγητής του Άθω. In: Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας/Πεχλιβάνος, Μίλτος (Hg.): Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. Online unter: https://comdeg.eu/el/compendium/essay/97019/.
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής), Αντώνης Οικονόμου (Μεταφραστής)
11.09.2020
Barlach, Ernst: „Diario Däubler 1912-1914“, in: Friedrich, Droß (Hrsg.): Die Prosa II, München: R. Piper 1959, S. 367–375.
Ernst Barlach (Συγγραφέας), Droß Friedrich (Επιμελητής)
1959
Däubler, Theodor: Der heilige Berg Athos: eine Symphonie, Leipzig: Insel 1923.
Theodor Däubler (Συγγραφέας)
1923
Däubler, Theodor: Attische Sonette, Leipzig: Insel 1924.
Theodor Däubler (Συγγραφέας)
1924
Däubler, Theodor: Päan und Dithyrambos: eine Phantasmagorie, Leipzig: Insel 1924.
Theodor Däubler (Συγγραφέας)
1924
Däubler, Theodor: „Delos. Den Manen der Ahnen“, in: Deutsche Rundschau 202 (1925), S. 178–229, 310–351.
Theodor Däubler (Συγγραφέας)
1925
Däubler, Theodor: „Neugriechische Lyriker“, in: Preußische Jahrbücher 216/53–54 (1929), S. 53–60.
Theodor Däubler (Συγγραφέας)
1929
Däubler, Theodor: „Gleichgewicht im Kosmos (1931)“, in: Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Dichtungen und Schriften, München: Kösel 1956, S. 673–687.
Theodor Däubler (Συγγραφέας), Friedhelm Kemp (Επιμελητής)
1956
Däubler, Theodor: „Die Idee des Nordlichts (1930)“, in: Nienhaus, Stefan und Dieter Werner (Hrsg.): Das Nordlicht. Apparatband., kritische Ausgabe 6.3 Aufl., Dresden: Thelem/ w.e.b. Universitätsverlag und Buchhandel 2004, S. 91–99.
Theodor Däubler (Συγγραφέας), Stefan Nienhaus (Επιμελητής), Dieter Werner (Επιμελητής)
2004
Pannwitz, Rudolf: „Theodor Däubler der Neohellene“, in: Deutsche Rundschau 49 (1923), S. 197–199.
Rudolf Pannwitz (Συγγραφέας)
1923

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον