Γιώργος Βελουδής

1935 (Αθήνα) – 2014 (Αθήνα)

Αναφορές στην Επιτομή

Γιώργος Βελουδής Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Antonopoulou, Anastasia: „Die Rezeption Wilhelm Müllers in Griechenland“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 211–236.
Anastasia Antonopoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Karakassi, Katerina: „Politische Romantik in Neu-Griechenland: Panagiotis Soutsos und sein Briefroman Leandros“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 267–285.
Katerina Karakassi (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Kerschbaumer, Florian und Korinna Schönhärl: „Der Wiener Kongress als ‚Kinderstube‘ des Philhellenismus: Das Beispiel des Bankiers Jean-Gabriel Eynard“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 99–127.
Florian Kerschbaumer (Συγγραφέας), Korinna Schönhärl (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Georg: Germanograecia. Deutsche Einflüsse auf die neudriechische Literatur 1750-1944. 2 Bde. Amsterdam: Hakkert 1983. 750 S. (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie. 4.)“, in: Südostforschungen 43 (1984), S. 587–593.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1984
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Georgios, Βελουδής, Γεώργιος: Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Athen: ‚„Gnosi“‘ 1990. 467 S. [Dionysios Solomos. Romantische Poesie und Poetik. Die deutschen Quellen.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 582–586.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Reinsch, D.R.: „Georg Veloudis, Germanograecia. Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750-1944)“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), S. 153–154.
D.R. Reinsch (Συγγραφέας)
1984
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Veloudis, Georg: „Jakob Philipp Fallmerayer und die Entstehung des neugriechischen Historismus“, in: Südost-Forschungen 29 (1970), S. 43–90.
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1970
Veloudis, Georg: „Solomos und Schiller“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1973), S. 32–41.
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1973
Βελουδής, Γεώργιος: „Η ‚„Γερμανία“‘ του Γιάννη Ρίτσου“, in: Αντί,  Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση 3/23 (1975), S. 28–31.
Γεώργιος Βελουδής (Συγγραφέας)
19.07.1975
Βελουδής, Γιώργος: „Οι σπουδές του Μαβίλη στη Γερμανία“, in: Παρνασσός Periode II, 6 (1964): Sonderdruck (1964), S. 385–397.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1964
Βελουδής, Γιώργος: „Η παρουσία του Salomon Gessner στη λογοτεχνία του ελληνικού διαφωτισμού“, in: Ο Ερανιστής 11/22 (1974), S. 17–40.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1974
Βελουδής, Γιώργος (1989): Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Αθήνα: Γνώση.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1989
Βελουδής, Γιώργος: „Βιζυηνός και Auerbach“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 37–42.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βελουδής, Γιώργος: „Κ. Χατζόπουλος. Ο άνθρωπος. Το έργο. Ο πύργος του ακροποτάμου“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 125–204.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βελουδής, Γιώργος: „Ο επτανησιακός εγελιανισμός“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 79–96.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βελουδής, Γιώργος: „Ο επτανησιακός, ο αθηναϊκός και ο ευρωπαϊκός Ρομαντισμός“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 97–123.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βελουδής, Γιώργος: „Ο ποιητής Κ. Χατζόπουλος“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 205–235.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βελουδής, Γιώργος: „Βιζυηνός και Άουερμπαχ“, in: Το Βήμα (1980), S. 1, 6.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
22.08.1980
Βελουδής, Γιώργος: „Ο Σίλλερ και ο ελληνικός ρομαντισμός“, in: Το Βήμα (2005), http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artid=167201&dt=10/07/2005#ixzz0pg9iSKjo.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
10.07.2005
Βελουδής, Γιώργος: „Το ρομαντικό ‚απόσπασμα‘ στο Σολωμό“, in: Το Βήμα (1988), S. 48.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
17.07.1988
Βελουδής, Γιώργος: „Ο Goethe στην Ελλάδα“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 19–35.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Böll, Heinrich: Η συλλογή σιωπής του ντόκτορ Μούρκε και άλλες σάτιρες, übers. von. Γιώργος Βελουδής, Αθήνα: Πατάκης 1996.
Heinrich Böll (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής)
1996
Brecht, Bertolt: Ιστορίες του κυρίου Κόινερ, übers. von. Γιώργος Βελουδής, Αθήνα: Πατάκης 1996.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής)
1996
Brecht, Bertolt: Η αποπλάνηση των αγγέλων. Ερώτικα ποιήματα και τραγούδια, übers. von. Γιώργος Βελουδής, Αθήνα: Δωδώνη 1998.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής)
1998
Brecht, Bertolt: Η αποπλάνηση των αγγέλων. Ερωτικά ποιήματα και τραγούδια, übers. von. Γιώργος Βελουδής, Αθήνα: Δωδώνη 2014.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής)
2014
Hegel, Georg W.F. (2000): Εισαγωγή στην αισθητική. Αθήνα: Πόλις.
Georg W.F. Hegel (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής), Κοσμάς Ψυχοπαίδης (Συνεργάτης)
2000
Βελουδής, Γιώργος: Ο Jakob Philipp Fallmerayer και η γένεση του ελληνικού ιστορισμού, übers. von. Γιώργος Βελουδής, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Μνήμων 1982 (Θεωρία και μελέτες ιστορίας 5).
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Μεταφραστής)
1982
Eideneier, Hans: „[Rezension:] Veloudis, Georg: Der neugriechische Alexander. Tradition in Bewahrung und Wandel. München 1968. XIV, 308 S. (Miscellanea Byzantina Monacensia. 8.)“, in: Südostforschungen 28 (1969), S. 452–454.
Hans Eideneier (Συγγραφέας)
1969
G[eorg] Veloudis: „[Rezension:] Raizis, Marios Byron-Alexander Papas: American Poets and the Greek Revolution 1821-1828. A study in Byronic Philhellenism. Tessaloniki: Institute for Balkan Studies 1971. 106 S.,brosch.,  Raizis, Marios Byron-Alexander Papas: Greek Revolution and the American Muse. A Collection of Philhellenic Poetry 1821-1828. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies 1972. XX, 177 S., brosch. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 127, 128.)“, in: Südostforschungen 32 (1973), S. 513–515.
G[eorg] Veloudis (Συγγραφέας)
1973
Halm, Wolfgang und Georg Veloudis: Sätze aus dem Alltagsgespräch, deutsch-griechisch. Χίλιες εκφράσεις για χίλιες περιστάσεις, 1. Auflage Aufl., München: Max Huber 1972.
Wolfgang Halm (Συγγραφέας), Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1972
Prinzing, Günter: „[Rezension:]  Veloudis, Georg: Das griechische Druck- und Verlagshaus ‚„Glikis“‘ in Venedig (1670- 1854). Das griechische Buch zur Zeit der Türkenherrschaft. Wiesbaden: O. Harrassowitz Verlag 1974. 170 S., 1 Bl., 8 Taf.“, in: Südostforschungen 34 (1975), S. 441–444.
Günter Prinzing (Συγγραφέας)
1975
Puchner, Walter: „[Rezension:] Η Φυλλάδα του Αλεξάνδρου. Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Herausg. und eingeleitet von Georg Veloudis. Athen : Hermes Verlag 1977. CXXVIII, 136 S., 17 Abb. auf Taf. [Das Volksbuch von Alexander. Die Erzählung von Alexander dem Makedonier]“, in: Südostforschungen 37 (1975), S. 433–435.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1975
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Giorgos, Βελουδής, Γιώργος: Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Athen: Buras Verlag 1987. 390 S. 8 Taf. mit Abb., mehrere Tab. [Dasgriechische Druck- und Verlagshaus ‚„Glikis“‘ in Venedig (1670-1854). Ein Beitrag zur Erforschung des griechischen Buches zur Zeit der Türkenherrschaft.]“, in: Südostforschungen 48 (1989), S. 515–517.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1989
Veloudis, G[eorg]: „[Rezension:] Griechenland-Deutschland. Zusammenstellung und Bearbeitung von Prof. Dr. G. A. Megas. Münster: Aschendorff Verlag 1968. 255 S., 22.- DM. (Begegnung der Völker im Märchen. 3.)“, in: Südostforschungen 29 (1970), S. 497–498.
G[eorg] Veloudis (Συγγραφέας)
1970
Veloudis, G[eorg]: „[Rezension:] Katartzis, Dimitrios, Καταρτζή, Δημητρίου: Tα ευρισκόμενα. Εκδότης Κ. Θ. Δημαράς. Αθήνα 1970, σελ. ια΄ + 496. (Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού. Νέα Ελληνικά Κείμενα. Επιστασία Κ. Θ. Δημαρά.) [Sämtliche Werke.]“, in: Südostforschungen 29 (1970), S. 491–493.
G[eorg] Veloudis (Συγγραφέας)
1970
Veloudis, Georg: Das griechische Druck- und Verlagshaus „Glikis“ in Venedig (1670-1854). Das griechisch Buch zur Zeit der Türkenherrschaft, Bd. 9, Wiesbaden: Harrassowitz 1974 (Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1974
Veloudis, G[eorg]: „[Rezension:] Politis, Linos: A History of Modern Greek Literature. Oxford: Clarendon Press 1973. XIV, 338 S.“, in: Südostforschungen 34 (1975), S. 456–460.
G[eorg] Veloudis (Συγγραφέας)
1975

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον