Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

1874 (Αθήνα) –

Αναφορές στην Επιτομή

Neues Bauen και αρχαιολογία. Ελληνογερμανικά δίκτυα αρχιτεκτόνων κατά τον Μεσοπόλεμο Δοκίμιο
Ελληνογερμανικές πολιτιστικές σχέσεις στη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967–1974) Δοκίμιο
Ernst Meyer Άρθρα
Karl Lehmann Άρθρα
Karl Schefold Άρθρα
Margrit Jacob-Felsch Άρθρα
Rainer Felsch Άρθρα
Roland Hampe Άρθρα
Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1919 μέχρι το 1941 Δοκίμιο
Η εισβολή της Βέρμαχτ στην Ελλάδα (Απρίλιος–Μάιος 1941) Δοκίμιο
Μια Νεότητα στην Ελλάδα 1837-1840. Το ταξίδι του νόστου του ελληνιστή Ernst Curtius Δοκίμιο
Οι γερμανοί Επίτιμοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Δοκίμιο
Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης στο Βερολίνο και η μοντέρνα οπτική στην αρχαιότητα Δοκίμιο
Το γερμανικό «ελληνικό ιδεώδες» κατά την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού Δοκίμιο
Το «σιδηρούν κράτος». O Γαλλοπρωσικός Πόλεμος και η ίδρυση της Γερμανικής Αυτοκρατορίας στον ελληνικό δημόσιο λόγο Δοκίμιο

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Gaertringen, Hiller von und Julia Freifrau: Meine Liebe zu Griechenland stammt aus dem Krieg: Studien zum literarischen Werk Erhart Kästners, Bd. 58, Wiesbaden: Harrassowitz 1994 (Wolfenbütteler Forschungen).
Hiller von Gaertringen (Συγγραφέας), Julia Freifrau (Συγγραφέας)
1994
Gaertringen, Hiller von und Julia Freifrau: „Deutsche archäologische Unternehmungen im besetzten Griechenland 1941-1944“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Athen 110, Athen: Deutsches Archäologisches Institut Athen 1995.
Hiller von Gaertringen (Συγγραφέας), Julia Freifrau (Συγγραφέας)
1995
Grimm, Rudolf: „‚Geheimes Deutschland‘ im besetzten Athen? Erinnerung an meine Arbeit im DWI und an Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 95–115.
Rudolf Grimm (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Hausmann, Frank-Rutger: „Das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Athen“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 53–72.
Frank-Rutger Hausmann (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Jantzen, Ulf: Einhundert Jahre Athener Institut 1874-1974, Mainz: von Zabern 1986.
Ulf Jantzen (Συγγραφέας)
1986
Junker, Klaus: Das Archäologische Institut zwischen Forschung und Politik: die Jahre 1929 bis 1945, Mainz: von Zabern 1997.
Klaus Junker (Συγγραφέας)
1997
Kambas, Chryssoula: „Athen und Ägypten. Helmut von den Steinen, Übersetzer von Kavafis“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 289–328.
Chryssoula Kambas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Koutsoukou, Fedra: Die deutsche Kulturpolitik in Griechenland in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1944), Berlin: Metropol 2008.
Fedra Koutsoukou (Συγγραφέας)
2008
Koutsoukou, Phädra: „Die NS-Kulturpolitik gegenüber Griechenland in der Vorkriegszeit. Olympia 1936, Förderprogramme Geisteswissenschaften, Abwerbung griechischer Künstler“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 139–155.
Phädra Koutsoukou (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Kyrieleis, Helmut: „Abteilung Athen“, in: Bittel, Kurt (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1929-1979, Bd. 1, Mainz: von Zabern 1997, S. 41–60.
Helmut Kyrieleis (Συγγραφέας), Kurt Bittel (Επιμελητής)
1997
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Papanastasiou, Nikos: „Die deutsch-griechische Wiederannäherung in den Dreißiger Jahren“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 201–216.
Nikos Papanastasiou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Werner, Dieter: „Realität und Erwartung: Theodor Däublers ungeschriebenes Griechenlandbuch“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 15–34.
Dieter Werner (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Sporn, Katja, and Alexandra Kankeleit, eds. Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933. Vol. 2. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Kaliampetsos, Ira. “Die Aktivitäten Des Deutschen Archäologischen Instituts Athen Bis 1933: Die Rechtlichen Aspekte.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 2:15–24. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Ira Kaliampetsos (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Weiß, Karin. “Die Anfänge Der Athener Institutsbibliothek – Bestandsaufbau Bis 1900.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 2:25–35. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Karin Weiß (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Hellner, Nils. “Die Vorentwürfe von Heinrich Johannes Aus Den Jahren 1931-1934 Für Einen Neubau Des DAI Athen an Der Rigillis-Straße.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874-1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 67–89. Wiesbaden: Harrassowitz, 2019.
Nils Hellner (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Dimitrouka, Nikoletta (2022): Griechisch-deutsche Kulturbeziehungen zur Zeit der Obristendiktatur (1967-1974). In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. https://comdeg.eu/compendium/essay/109478/.
Nikoletta Dimitrouka (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
07.02.2022
Dima, Lina. “Neues Bauen Und Archäologie. Deutsch-Griechische Architektennetzwerke in Der Zwischenkriegszeit.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Athanassios Tsingas, January 19, 2023. https://comdeg.eu/compendium/essay/112926/.
Lina Dima (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Athanassios Tsingas (Μεταφραστής)
19.01.2023
Δήμα, Λίνα (2023): Neues Bauen και αρχαιολογία. Ελληνογερμανικά δίκτυα αρχιτεκτόνων κατά τον Μεσοπόλεμο. In: Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας/Πεχλιβάνος, Μίλτος (Hg.). https://comdeg.eu/el/compendium/essay/112926/.
Λίνα Δήμα (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
19.01.2023
Korka, Elena. “The Early Years of the German Archaeological Institute at Athens.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 2:7–14. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Elena Korka (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Nikolentzos, Konstantinos. “The Excavation of Ancient Olympia in the 19th Century: Notes from the Historical Archive of the Hellenic Archaeological Service.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 2:91–117. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Konstantinos Nikolentzos (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Kankeleit, Alexandra. “The German Archaeological Institute at Athens and the German School of Athens, 1896–1932.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Katja Sporn and Alexandra Kankeleit, 2:279–99. Beiträge Zur Geschichte Der Archäologie Und Der Altertumswissenschaften. Wiesbaden: Harassowitz, 2019.
Alexandra Kankeleit (Συγγραφέας), Katja Sporn (Επιμελητής), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής)
2019
Sporn, Katja. “Travel and Research: Journeys and Travel Grant Recipients at the DAI Athens.” In Die Abteilung Athen Des DAI Und Die Aktivitäten Deutscher Archäologen in Griechenland 1874–1933, edited by Alexandra Kankeleit and Katja Sporn, 49–66. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. https://doi.org/10.34780/bgescharcha.v2i0.1000.
Katja Sporn (Συγγραφέας), Alexandra Kankeleit (Επιμελητής), Katja Sporn (Επιμελητής)
2019
Δημητρούκα, Νικολέττα. “Ελληνογερμανικές Πολιτιστικές Σχέσεις Στη Διάρκεια Της Δικτατορίας Των Συνταγματαρχών (1967–1974).” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, July 2, 2022. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/109478/.
Νικολέττα Δημητρούκα (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.02.2022
Δραγάτσης, Ι. Χ.: „Εικοσιπενταετηρίς του Γερμανικού αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών“, in: Το περιοδικόν μας 1 (1900), S. 57–58.
Ι. Χ. Δραγάτσης (Συγγραφέας)
1900

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον