Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Brecht, Bertolt (1970): Η ζωή του Γαλιλαίου. Αθήνα: Πλανήτης.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κώστας Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1970
Brecht, Bertolt: Η μάνα. Η ζωή της επαναστάτριας Πελαγίας Βλάσοβα από το Τβερ, übers. von. Κ. Παλαιολόγος, Αθήνα: Πλανήτης 70 1970.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κ. Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
ca. 1970-1980
Brecht, Bertolt (1970): Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν. Αθήνα: Πλανήτης.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κώστας Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1970
Brecht, Bertolt: Ο Σβέϋκ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, übers. von. Κ. Παλαιολόγος, Αθήνα: Πλανήτης 1971.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κ. Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1971
Brecht, Bertolt: Η Αγία Ιωάννα των σφαγείων, übers. von. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: Πλανήτης 1972.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1972
Brecht, Bertolt: Γιά το ρεαλισμό. Γιά το αστυνομικό μυθιστόρημα, übers. von. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: Πλανήτης 1974.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1974
Brecht, Bertolt/Tucholsky, Kurt (1977): Τραγούδια Kurt Tucholsky und Bertolt Brecht. Goethe-Institut Thessaloniki 30.03.1977 und Athen 01.04.1977. Αθήνα: χ.ό.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Kurt Tucholsky (Συγγραφέας), Κ Παλαιολόγος (Μεταφραστής), Παναγιώτης Στάμος (Μεταφραστής), Γιάννης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1977
Brecht, Bertolt: Τα όπλα της κυρα-Καρράρ, übers. von. Κ. Παλαιολόγος, Αθήνα: Νεφέλη 1979.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κ. Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1979
Brecht, Bertolt: Η ανασχετική άνοδος του Αρθούρου Ουί, übers. von. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: Πλανήτης 70 1979.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1979
Habermas, Jürgen: Τεχνική και επιστήμη σαν ιδεολογία, übers. von. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: χ.ό. 1971.
Jürgen Habermas (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1971
Marcuse, Herbert: Η ανθεκτικότητα της τέχνης, übers. von. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: 70-Πλανήτης 1979.
Herbert Marcuse (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Μεταφραστής)
1979

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον