Θανάσης Γκιούρας

1966 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Feuerbach, Ludwig: Η ουσία του Χριστιανισμού, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΠΣΜ 2012.
Ludwig Feuerbach (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2012
Kant, Immanuel: Η διένεξη των σχολών. Der Streit der Fakultäten, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Σαββάλας 2004 (Κοινωνικές Επιστήμες= Social Sciences).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2004
Marx, Karl: Κείμενα από τη δεκαετία του 1840. Μια ανθολογία, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: ΚΨΜ 2014.
Karl Marx (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2014
Marx, Karl: Το Κεφάλαιο, Bd. 1, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: ΚΨΜ 2016.
Karl Marx (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2016
Weber, Max: Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Κένταυρος 1997.
Max Weber (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
1997
Weber, Max: Οι τύποι της εξουσίας, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Κένταυρος 2001.
Max Weber (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2001
Weber, Max: Θεωρία των επιπέδων και κατευθύνσεων της θρησκευτικής αρνησικοσμίας> ενδιάμεση θεώρηση= Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung: Zwischenbetrachtung, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Σαββάλας 2002 (Κοινωνικές Επιστήμες= Social Sciences).
Max Weber (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2002
Weber, Max: Η πόλη, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Κένταυρος 2003.
Max Weber (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2003
Weber, Max: Οικονομία και κοινωνία, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Σαββάλας 2005 (Κοινωνικές Επιστήμες= Social Sciences).
Max Weber (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2005-2007

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον