Γιάννης Τζαβάρας

1950 (Πειραιάς) –

Αναφορές στην Επιτομή

Γιάννης Τζαβάρας Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Feyerabend, Paul K.: Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα 1986 (Προβλήματα μεθόδου και εξέλιξης της επιστήμης 3).
Paul K. Feyerabend (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1986
Hegel, Georg W.F.: Η φιλοσοφία του πνεύματος  (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε επιτομή), übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1993.
Georg W.F. Hegel (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1993
Heidegger, Martin: Είναι και χρόνος, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1978.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1978
Heidegger, Martin: Φαινομενολογία και θεολογία, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Εποπτεία 1979.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1979
Heidegger, Martin: Η προέλευση του έργου τέχνης, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Athen: Δωδώνη 1986.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1986
Heidegger, Martin: Η τέχνη και ο χώρος, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Ίνδικτος 2006.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
2006
Kant, Immanuel: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1982.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1982
Kant, Immanuel: Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1984.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1984

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον