Γιώργος Δούμας

20. Jh.

Προφίλ

Πρακτικές διαμεσολάβησης Μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά

Βιβλιογραφία

Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Karl Marx (Συγγραφέας), Γιώργος Δούμας (Μεταφραστής), Παντελής Πουλιόπουλος (Μεταφραστής)
1927
Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Karl Marx (Συγγραφέας), Γιώργος Δούμας (Μεταφραστής), Παντελής Πουλιόπουλος (Μεταφραστής)
1971

Μεταδεδομένα

Κατηγορία άρθρου Πρόσωπο
Ευρετήριο Γιώργος Δούμας
Σχετικά Γιώργος Δούμας (Εργοβιογραφικό σημείωμα)
Άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον