Γεώργιος Χαλκιόπουλος

1913 - 1980

Προφίλ

Πρακτικές διαμεσολάβησης Μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά

Βιβλιογραφία

Αι Βασικαί Θεωρίαι Της Κοινωνικής Οικονομικής
Othmar Spann (Συγγραφέας), Αικατερίνη Χριστούλα (Μεταφραστής), Γεώργιος Χαλκιόπουλος (Μεταφραστής)
1940

Μεταδεδομένα

Κατηγορία άρθρου Πρόσωπο
Ευρετήριο Γεώργιος Χαλκιόπουλος
GND-ID Chalkiopoulos, G. (155608002)
Σχετικά Γεώργιος Χαλκιόπουλος (Εργοβιογραφικό σημείωμα)
Άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον