Λεξικόν Απλορωμαϊκόν Γερμανικόν και Ιταλικόν. Neugriechisches Teutsch-Italiänisches Wörterbuch

Titel Λεξικόν Απλορωμαϊκόν Γερμανικόν και Ιταλικόν. Neugriechisches Teutsch-Italiänisches Wörterbuch
Autor*in Weigel, Karl Christian Leberecht
Ort Leipzig
Verlag Schwickert
Datum 1796
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung