Γραμματική ρομαϊκή και χρηστομάθεια εις χρήσιν των εν τη Γερμανία σχολείων. Neugriechische Grammatik nebst einer kurzen Chrestomathie mit einem Wörterbuch für den Schul- und Privatgebrauch

Titel Γραμματική ρομαϊκή και χρηστομάθεια εις χρήσιν των εν τη Γερμανία σχολείων. Neugriechische Grammatik nebst einer kurzen Chrestomathie mit einem Wörterbuch für den Schul- und Privatgebrauch
Autor*in Possart, Fedor
Ort Leipzig
Verlag Reichenbach
Datum 1834
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung