Ιωσήφ Φουσέ. Εικών πολιτικού ανδρός

Titel Ιωσήφ Φουσέ. Εικών πολιτικού ανδρός
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Σακελλαρίου, Μιχαήλ
Ort Αθήνα
Verlag Οι Φίλοι του Βιβλίου
Datum 1945
Weiteres Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung