Η τελευταία διαθήκη (παράφρ.)

Wissensbasis

Aspassia Fokaeos
Titel Η τελευταία διαθήκη (παράφρ.)
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Φωκαέως, Ασπασία
Publikation Ημερολόγιον Σκόκου
Band 1910
Datum 1910
Seiten 217-224
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung