Θεμελιώδεις έννοιες και σύστημα του ποινικού δικαίου

Titel Θεμελιώδεις έννοιες και σύστημα του ποινικού δικαίου
Autor*in Baumann, Jürgen
Übersetzer*in Κοτσαλής, Λεωνίδας
Übersetzer*in Γιαννίδης, Γ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung