Η πρασινοπλόκαμος νηρηίς (μύθος επαρχιακός της Γαλλίας)

Wissensbasis

Filippos A. Ikonomidis
Titel Η πρασινοπλόκαμος νηρηίς (μύθος επαρχιακός της Γαλλίας)
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 7
Datum 1873
Seiten 61-67
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung