Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους

Wissensbasis

Jannis Tzavaras
Titel Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους
Autor*in Feyerabend, Paul K.
Übersetzer*in Τζαβάρας, Γιάννης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σύγχρονα Θέματα
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung