Εκατόν μικρά διηγήματα διά τα παιδιά Μεταφρασθέντα Ελληνιστί Εκ της υπό André von Hasselt γαλλ. μεταφράσεως

Titel Εκατόν μικρά διηγήματα διά τα παιδιά Μεταφρασθέντα Ελληνιστί Εκ της υπό André von Hasselt γαλλ. μεταφράσεως
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Μαντζουράνης, Ν.
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag Τύποις Μ. Ἐγκσερτζιγιάν. Διευθυν. Κωνστ. Α. Βρετός
Datum 1881
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung