Αισθητική της παραδοσιακής ζωγραφικής

Titel Αισθητική της παραδοσιακής ζωγραφικής
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Übersetzer*in Βαγενάς, Αχιλλέας Α
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung