Ένα βράδυ με το δόκτορα Φάουστ και άλλα διηγήματα

Wissensbasis

Jorgos Konstas
Titel Ένα βράδυ με το δόκτορα Φάουστ και άλλα διηγήματα
Autor*in Hesse, Hermann
Übersetzer*in Κώνστας, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Ζαχαρόπουλος Σ. Ι.
Datum 1989
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung