Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

Titel Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της
Autor*in Popper, Karl R
Übersetzer*in Παπαδάκη, Ειρήνη
Ort Αθήνα
Verlag Δωδώνη
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung