Η άμεσος εκλογή του ευρωπαϊκού κοινοβούλιου

Wissensbasis

N. Klapsaris
Titel Η άμεσος εκλογή του ευρωπαϊκού κοινοβούλιου
Autor*in Müller-Graff, Peter Christian
Übersetzer*in Κλαψάρης, Ν.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung