Αι κοσμοθεωρίαι των μεγάλων φιλοσόφων των νεωτέρων χρόνων

Titel Αι κοσμοθεωρίαι των μεγάλων φιλοσόφων των νεωτέρων χρόνων
Autor*in Busse, Ludwig
Übersetzer*in Λαγοπάτης, Σ. Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Eλευθερουδάκης
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung