Εισαγωγή στην κοινωνιολογία

Titel Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
Autor*in Freyer, Hans
Übersetzer*in Κανελλοπούλου, Α.
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung