Η Ομερική Τροία

Wissensbasis

N. Petris
Titel Η Ομερική Τροία
Autor*in Vorhammer, ?
Übersetzer*in Πετρής, Ν.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 9
Datum 1875
Seiten 198-206
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung