Τα έξι μεγάλα ερωτήματα της δυτικής μεταφυσικής και οι ρίζες της νεότερης φιλοσοφίας

Titel Τα έξι μεγάλα ερωτήματα της δυτικής μεταφυσικής και οι ρίζες της νεότερης φιλοσοφίας
Autor*in Heimsoeth, Heinz
Herausgeber*in Σαμαρτζής, Θάνος
Übersetzer*in Παπανικολάου, Μιχάλης
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung