Τετράδια του Μάλτ Λώριτζ Μπριτζ

Wissensbasis

Kleon Paraschos
Titel Τετράδια του Μάλτ Λώριτζ Μπριτζ
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Παράσχος, Κλέων
Buchtitel Παγκόσμιος ανθολογία διηγήματος
Ort χ.τ.
Verlag Αυλός
Datum 1960
Seiten 269-275
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung