Ιστορία καί ταξική συνείδηση

Wissensbasis

Jannis Papadakis
Titel Ιστορία καί ταξική συνείδηση
Autor*in Lukács, György [Georg]
Übersetzer*in Παπαδάκης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung