Ιστορική χρονολογία, μεταφρασθείσα εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, και εκδοθείσα διά φιλοτίμου δαπάνης Μ. Νικολαΐδου Σμυρναίου

Titel Ιστορική χρονολογία, μεταφρασθείσα εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, και εκδοθείσα διά φιλοτίμου δαπάνης Μ. Νικολαΐδου Σμυρναίου
Autor*in Schoell, Friedrich
Autor*in Hegewisch, Dietrich Hermann
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Εν Βιέννη της Αυστρίας
Verlag Εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Σνειρέρου
Datum 1818
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung