Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας

Titel Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Κονδύλης, Παναγιώτης
Ort Αθήνα
Verlag Γνώση
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung