Συμβολαί εις την ψυχολογίαν και ηθικήν

Wissensbasis

Andreas Dalesios
Titel Συμβολαί εις την ψυχολογίαν και ηθικήν
Autor*in Wundt, Wilhelm Max
Übersetzer*in Δαλέζιος, Ανδρέας Γ
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung