Κριτική της πολιτικής οικονομίας

Titel Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Δούμας, Γιώργος
Übersetzer*in Πουλιόπουλος, Παντελής
Ort Αθήνα
Verlag Αθηνά
Datum 1927
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Zur Kritik der politischen Ökonomie
Quelle Veloudis 1983, S. 389
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung