Βία Μάλα

Wissensbasis

Magda Kainada
Titel Βία Μάλα
Autor*in Knittel, John
Übersetzer*in Καϊνάδα, Μάγδα
Ort Αθήνα
Verlag Γεμεντζόπουλος
Datum 1965
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Via Mala
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung