Το χρηματιστικό κεφάλαιο

Titel Το χρηματιστικό κεφάλαιο
Autor*in Hilferding, Rudolf
Übersetzer*in Σκλάβος, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1936
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung