Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας

Titel Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας
Autor*in Zeller, Eduard
Herausgeber*in Nestle, Wilhelm
Übersetzer*in Θεοδωρίδης, Χ[αράλαμπος]
Ort Αθήνα
Verlag Πανεπιστήμιο
Datum 1942
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung