Η μικρή μάγισσα

Wissensbasis

Jorgos Konstas
Titel Η μικρή μάγισσα
Autor*in Preußler, Otfried
Übersetzer*in Κώνστας, Γιώργος
Mitarbeiter*in Gebhardt-Gayler, Winnie
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 1989
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung