Αι Περί Κόσμου Και Ζωής Αντιλήψεις Και Τα Ιδεώδη Περί Μορφώσεως

Wissensbasis

Jeorjios Panajotidis
Titel Αι Περί Κόσμου Και Ζωής Αντιλήψεις Και Τα Ιδεώδη Περί Μορφώσεως
Autor*in Lipps, Gottlob Friedrich
Übersetzer*in Παναγιωτίδης, Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Δημητράκος
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung