Κριτική του Ευρωκομμουνισμού

Wissensbasis

Christos Anastassiadis
Titel Κριτική του Ευρωκομμουνισμού
Autor*in Mandel, Ernest
Übersetzer*in Αναστασιάδης, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Νέα Σύνορα
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung