Ψυχανάλυση και πολιτική

Titel Ψυχανάλυση και πολιτική
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Λάμπρου, Ηρώ Δ
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung