Οι εκατό μέρες

Titel Οι εκατό μέρες
Autor*in Roth, Joseph
Übersetzer*in Αγγελίδου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 2020
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die hundert Tage
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung