Αι Τρεις Διαλέξεις

Wissensbasis

Eduard Spranger
Titel Αι Τρεις Διαλέξεις
Autor*in Spranger, Eduard
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη
Datum 1931
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung