Ο μύθος του κράτους

Titel Ο μύθος του κράτους
Autor*in Cassirer, Ernst
Übersetzer*in Ροζάνης, Στέφανος
Übersetzer*in Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος
Ort Αθήνα
Verlag Γνώση
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung