Κατανόηση για τους νέους. Ένας σύμβουλος για ενήλικες και νέους

Wissensbasis

Katerina Liaptsi
Titel Κατανόηση για τους νέους. Ένας σύμβουλος για ενήλικες και νέους
Autor*in Grigat, Rolf
Übersetzer*in Λιάπτση, Κατερίνα
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung