Εγχειρίδιον Εμπειρικής Ψυχολογίας κατά την μέθοδον της επαγωγής Υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ Εξελληνισθέν εκ της Ε΄. Γερμανικής εκδόσεως Προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου Διδάκτορος της Φιλοσοφίας

Titel Εγχειρίδιον Εμπειρικής Ψυχολογίας κατά την μέθοδον της επαγωγής Υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ Εξελληνισθέν εκ της Ε΄. Γερμανικής εκδόσεως Προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου Διδάκτορος της Φιλοσοφίας
Autor*in Lindner, Gustav Adolf
Übersetzer*in Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος
Ort Αθήνα, Κωνσταντινούπολη
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου (1880), Εκ του Τυπογραφίου της Κορίννης (1884, 1891), Τὐποις Παρασκευά Λεώνη (1896)
Datum 1880
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung