Τίνες αι ύψισται θερμοκρασίαι, αι παρατηρηθείσαι εν Αθήναις

Titel Τίνες αι ύψισται θερμοκρασίαι, αι παρατηρηθείσαι εν Αθήναις
Autor*in Schmidt, Julius
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Publikation Εστία
Band 6
Ausgabe 142
Datum 1878
Seiten 602-604
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung