Υποστασιακή φιλοσοφία

Titel Υποστασιακή φιλοσοφία
Autor*in Jaspers, Karl
Übersetzer*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 9
Ausgabe 2, 3, 4
Datum 1938
Seiten 117-145, 257-289, 361-394
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung