Η πάπια και η κουκουβάγια.Τρία παραμύθια

Wissensbasis

Sofia Kasselaki
Titel Η πάπια και η κουκουβάγια.Τρία παραμύθια
Autor*in Muschg, Hanna
Übersetzer*in Κασσελάκη, Σοφία
Mitarbeiter*in Ruprecht, Frank
Ort Αθήνα
Verlag Λωτός
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung